Aktualności

Oświadczenie

Gdańsk, 14.01.2019

OŚWIADCZENIE

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku łączy się w bólu z rodziną zmarłego Prezydenta Pawła Adamowicza i składa najszczersze wyrazy współczucia. Pan Prezydent byłnaszym bliskim przyjacielem, gorąco popierającym ideę wolontariatu i dobroczynności oraz wspierającym od lat działania naszego Stowarzyszenia. 

Nasze Stowarzyszanie ścisłe współpracuje z organami postępowania przygotowawczego i deklaruje udzielenie wszelkiej dalszej pomocy w celu wyjaśnienia okoliczności tragedii. Niezależenie od tego Stowarzyszenie wystąpiło do „Tajfun” Agencji Ochrony Gracjan Zwolak o przedstawienie wyjaśnień dotyczących okoliczności zajścia, w tym w szczególności umiejscowienia służb porządkowych i działań podjętych przez pracowników Agencji w chwili zamachu.

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku pragnie wyjaśnić, że podjęło wszelkie wymagane przepisami prawa działania w celu należytego przygotowania imprezy pod nazwą „Koncert Gdańsk dla Orkiestry” oraz jej zabezpieczenia. Ochrona bezpieczeństwa uczestników koncertu powierzona została profesjonalnej agencji ochrony posiadającej koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. Firma ta od wielu lat działa na rynku trójmiejskim i realizowała wiele usług, w tym na zlecenie Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. czy też Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku. Między innymi Tajfun Agencja Ochrony zapewniała na podstawie umowy zawartej z MTG S.A. zabezpieczenie Jarmarku Bożonarodzeniowego trwającego równolegle z „Koncertem Gdańsk dla Orkiestry”.

Zarząd Stowarzyszenia

 

 

 

Gdańsk dla Orkiestry

Copyright © 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.