Zgodnie z wolą Rodziny ś.p. Pana Prezydenta Pawła Adamowicza, za zgodą Fundacji WOŚP, podczas uroczystości pogrzebowych odbędzie się zbiórka na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, z której całkowity dochód Fundacja WOŚP przekaże na cele Hospicjum Ks. Dutkiewicza.

Zbiórka organizowana jest przez Sztab 4087 przy Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku za zgodą Zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i według wytycznych Fundacji.

W zbiórce udział może wziąć max. 40 wolontariuszy, przy czym:

Mogą być to wyłącznie wolontariusze 27. Finału działający w ramach Sztabu 4087 (Sztab WOŚP przy regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku).
Mogą to być wyłącznie osoby pełnoletnie (18+).
Osoby te muszą posiadać ten sam identyfikator wolontariusza WOŚP, którym identyfikowali się podczas 27. Finału WOŚP oraz koszulkę wolontariusza 27. Finału WOSP wydaną przez nasz Sztab.
Osoby te muszą być do całkowitej dyspozycyjności w piątek oraz w sobotę.
Decyduje kolejność zgłoszeń. Od decyzji Sztabu nie ma odwołania.
Zgłoszenia należy dokonywać za pomocą formularza googlowego: 

ZGŁOSZENIA

Z uwagi na ograniczenia czasowe i wymogi formalno-prawne (zw. m.in. z przygotowaniem zbiórki oraz kwestiami formalnymi), prosimy, aby zgłoszenia dokonywane były WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBY, KTÓRE SĄ DO PEŁNEJ DYSPOZYCJI SZTABU W PIĄTEK I W SOBOTĘ i spełniają wszelkie podane wyżej wymogi.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z osobami, które zostaną zakwalifikowane do wolontariatu podczas sobotniej zbiórki. Po wyczerpaniu limitu miejsc wystosujemy komunikat – prosimy, aby po jego publikacji nie przesyłać dodatkowych zapytań o możliwość zaangażowania się w zbiórkę.

Szczegóły dot. zbiórki przekażemy bezpośrednio zrekrutowanym wolontariuszom.

Gdańsk dla Orkiestry

_DSC4867
_DSC4868
_DSC4869
_DSC4716
_DSC4719
_DSC4722
_DSC4729
_DSC4730
_DSC4732
_DSC4734
_DSC4738
_DSC4739
_DSC4741
_DSC4742
_DSC4745
_DSC4748
_DSC4749
_DSC4752
_DSC4753
_DSC4755