REGULAMIN WOLONTARIUSZA WOŚP działającego przy sztabie Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku.

25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Regulamin Wolontariusza – Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy

Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku

1. W Finale w charakterze Wolontariusza bierze udział każdy, kto posiada identyfikator zbiórki publicznej 25. Finału i puszkę kwestorską wydaną przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
2. Każdy wolontariusz zbiera pieniądze tylko w dniu wyznaczonym przez Fundację i nazwanym 25. Finałem WOŚP, który odbędzie się 15 stycznia 2017 r. w godz. 00:00- 24:00 .
3. Prowadzenie zbiórki przez Wolontariusza do puszki kwestarskiej w innym terminie możliwe jest tylko w ramach imprezy zamkniętej 25. Finału organizowanej przez Sztab, który otrzymał zgodę na przeprowadzenie takiej imprezy.
4. Wolontariusz zbiera pieniądze tylko na ulicach miast, miasteczek i wsi, nie kwestuje „pukając do drzwi”.
5. Wolontariusze, którzy nie ukończyli 16-roku życia, kwestują pod warunkiem, że towarzyszy im osoba pełnoletnia.
6. Wolontariusz powinien dbać o nie uszkodzenie banderoli zabezpieczających puszkę kwestarską.
7. Wolontariusz nie ma prawa otwierać puszki kwestarskiej i wyciągać jej zawartości.
8. Wolontariusz zdaje zaplombowaną puszkę w Sztabie (mieszczącym się w Wielkiej Zbrojowni -Gdańsk ul. Targ Węglowy) wyłącznie w dniu 25. Finału. Zawartość puszki kwestarskiej przeliczana jest na miejscu przez pracowników Banku współpracującego ze Sztabem. Bank czynny jest w godzinach 15:00- 20:00.
9. Wolontariusz otrzymuje potwierdzenie zdania puszki z uwzględnieniem kwoty, którą zebrał, następnie kwituje w Sztabie w punkcie zwanym 'Punkt Rozliczeń' (Wielka Zbrojownia) własnym podpisem wysokość kwoty zebranej przez siebie na zbiorczym rozliczeniu Sztabu „Rozliczenie Wolontariuszy”.
10. Wolontariusz, który nie zda puszki bądź nie wpisze się na powyższą listę uznawany jest za nierozliczonego. Z godnie z prawem Sztab ma obowiązek każdą nierozliczoną osobę zgłosić na policję.
11. Dopuszczalna jest wymiana w ciągu trwającej zbiórki Wolontariuszowi zapełnionej puszki na nową pustą w lokalnym Sztabie( Wielka Zbrojownia).
12. Wolontariusz zachowuje się przyjaźnie, etycznie i w żaden sposób nie może dać powodu do jakiejkolwiek negatywnej oceny jego osoby.
13. Wolontariusz lub osoba pełnoletnia upoważniona do opieki nad niepełnoletnim wolontariuszem całkowicie odpowiada za swe czyny.
14. Wolontariusz działa na rzecz Fundacji, a nie w jej imieniu.

Gdańsk dla Orkiestry

_DSC4867
_DSC4868
_DSC4869
_DSC4716
_DSC4719
_DSC4722
_DSC4729
_DSC4730
_DSC4732
_DSC4734
_DSC4738
_DSC4739
_DSC4741
_DSC4742
_DSC4745
_DSC4748
_DSC4749
_DSC4752
_DSC4753
_DSC4755